Thiết kế ấn phẩm 2D

Đối với lĩnh vực thiết kế, để cho ra đời những tác phẩm thiết kế đồ họa mang tính sáng tạo và có tính ứng dụng cao đòi hỏi rất nhiều yếu tố không chỉ trong tư duy sáng tạo, kỹ năng thiết kế…mà còn phải chú ý đến những nguyên tắc và những ưu tiên nhất định trong sáng tạo.

Sáng tạo trong thiết kế đồ họa là một yếu tố hết sức quan trọng, bởi vì sáng tạo giúp cho công việc thiết kế trở nên có giá trị. Như chúng ta đã biết, trong sáng tạo có 3 điều phải lưu ý đó là: ý tưởng, thông tin truyền đạt và thẩm mỹ. Ba điều đó tạo nên một sáng tạo hoàn hảo và hội tụ đủ những khái niệm liên quan đến thiết kế truyền thông.